ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე  წლების მიხედვით)  სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა  (სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზების მიხედვით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0914-026.docx

მოთხოვნა

opd0914-026 სტატუსის შეჩერება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.09.2014 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   opd0914-026 სტატუსის შეჩერება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია