თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პრემიები

2013  წელს უნივერსიტეტის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-011.pdf

მოთხოვნა

OPD0914026tanamshromlebi-premia.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.05.2014 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პრემიები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0914026tanamshromlebi-premia.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია