თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 2013

  2013  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-015.docx

მოთხოვნა

opd0414-015 ბიუჯეტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.04.2014 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 2013 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

   opd0414-015 ბიუჯეტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია