თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამივლინებო ხარჯები

2013 წელს რექტორისა და მისი მოადგილეების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა  და  ქვეყნის მითითებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-015.docx

მოთხოვნა

opd0414-015 მივლინება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.04.2014 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამივლინებო ხარჯები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

   opd0414-015 მივლინება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია