თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაცემული სახელფასო დანამატები - 2013წ

2013 წელს რექტორსა  და  მის მოადგილეებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით;

2013  წელს უნივერსიტეტის  თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-015.docx

მოთხოვნა

opd0414-015დანამატი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.04.2014 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაცემული სახელფასო დანამატები - 2013წ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

   opd0414-015დანამატი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია