თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე  წლების მიხედვით)  სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა  (სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზების მიხედვით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-011.pdf

მოთხოვნა

OPD0914026statusis-shecherebis-statistika.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.05.2014 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0914026statusis-shecherebis-statistika.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია