ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პრემიები

2013  წელს უნივერსიტეტის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-017.pdf

მოთხოვნა

OPD0414017tanamshromlebi-premia.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.04.2014 ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პრემიები ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0414017tanamshromlebi-premia.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია