ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

2013  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-017.pdf

მოთხოვნა

OPD0414017biujeti.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.04.2014 ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0414017biujeti.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია