ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლები

2010 - 2013 წლებში (ცალ-ცალკე) უნივერსიტეტის მიერ  სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლების ოდენობა (სწავლის საფეხურებისა და დაფინანსების კატეგორიების მიხედვით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-017.pdf

მოთხოვნა

OPD0414017studentta-gadasaxadebit-migebuli-shemosavlebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.04.2014 ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლები ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0414017studentta-gadasaxadebit-migebuli-shemosavlebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია