ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი და დახარჯული თანხები დახარჯული თანხები

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი  და  დახარჯული თანხების ოდენობა დაფინანსების წყაროს მითითებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-017.pdf

მოთხოვნა

OPD0414017samecniero-tanxebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.04.2014 ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი და დახარჯული თანხები ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0414017samecniero-tanxebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია