ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და დახარჯული თანხები

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და  დახარჯული  თანხების ოდენობა;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-017.pdf

მოთხოვნა

OPD0414017tvitmmartvelobis-tanxebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.04.2014 ი.გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და დახარჯული თანხები ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0414017tvitmmartvelobis-tanxebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია