გორის სასწავლო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პრემიები

 2013  წელს უნივერსიტეტის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0414016tanamshromlebi-premia.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.04.2014 გორის სასწავლო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პრემიები გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

   OPD0414016tanamshromlebi-premia.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია