გორის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლები

2010 - 2013 წლებში (ცალ-ცალკე) უნივერსიტეტის მიერ  სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლების ოდენობა (სწავლის საფეხურებისა და დაფინანსების კატეგორიების მიხედვით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0414016studentta-swavlis-safasuri.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.04.2014 გორის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდით მიღებული შემოსავლები გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

   OPD0414016studentta-swavlis-safasuri.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია