გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და დახარჯული თანხები

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და  დახარჯული  თანხების ოდენობა;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0414016tvitmmartvelobis-dafinanseba.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.04.2014 გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ სტუდენტური თვითმმართველობებისთვის გამოყოფილი და დახარჯუ გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

   OPD0414016tvitmmartvelobis-dafinanseba.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია