აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი ხარჯები

2013  წელს   გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და თქვენი დაწესებულებისგან წარმოდგენილ დამსწრე პირთა ოდენობის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-020.docx

მოთხოვნა

opd0414-020 წარმომადგენლობითი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.10.2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი ხარჯები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   opd0414-020 წარმომადგენლობითი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია