აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი და დახარჯული თანხები

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი  და  დახარჯული თანხების ოდენობა დაფინანსების წყაროს მითითებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-020.docx

მოთხოვნა

opd0414-020 კვლევით საქმიანობაზე დახარჯული თანხები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.10.2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი და დახარჯული თანხები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   opd0414-020 კვლევით საქმიანობაზე დახარჯული თანხები.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია