აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე  წლების მიხედვით)  სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა  (სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზების მიხედვით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-020.docx

მოთხოვნა

opd0414-020სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.10.2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   opd0414-020სტატუსის შეჩერების სტატისტიკა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია