საჯარო ინფორმაცია - ვიზებისა და ბინადრობის ნებართვის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.10.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

511.14.pdf

მოთხოვნა

511.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.10.2014 პასუხი - ვიზებისა და ბინადრობის ნებართვის შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   511.14 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია