საჯარო ინფორმაცია - გამოძების მიმდიანრეობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.10.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

525.14.pdf

მოთხოვნა

525.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.11.2014 პასუხი - გამოძების მიმდიანრეობის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

   525.14 pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია