აკრედიტაციის ცენტრის 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა

 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-018.docx

მოთხოვნა

opd1114-018 შტატგარეშეების ანაზრაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.11.2014 აკრედიტაციის ცენტრის 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

   opd1114-018 შტატგარეშეების ანაზრაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია