დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ელექტრონული მიმოწერა

2014 წელს თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან  დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-029.docx

მოთხოვნა

opd 1114-029 შესყიდვები danarti 4.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.11.2014 დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ელექტრონული მიმოწერა დაცული ტერიტორიების სააგენტო

   opd 1114-029 შესყიდვები danarti 4.pdf

უარი