სასაზღვრო პოლიციაში 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა

2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე).

 


 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-040.docx

მოთხოვნა

opd1114-040 შტატგარეშე მოსამსახ. ანაზრაურება.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.12.2014 სასაზღვრო პოლიციაში 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

   opd1114-040 შტატგარეშე მოსამსახ. ანაზრაურება.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია