საჯარო ინფორმაცია - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს მიერ გამოცემული აქტების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.12.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

549.14.pdf

მოთხოვნა

548.14 და 549.14.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.12.2014 პასუხი - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს მიერ გამოცემული აქტების შესახებ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

   548.14 და 549.14.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია