თბილისის მერიის თანამდებობის პირების დანამატები

2013-2014  წლებში თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-084.docx

მოთხოვნა

opd1114-084თანამდებობის პირების სახელფასო დანამატები (2013-2014).pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.11.2014 თბილისის მერიის თანამდებობის პირების დანამატები თბილისის მერია

   opd1114-084თანამდებობის პირების სახელფასო დანამატები (2013-2014).pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია