თბილისის მერიის აუდიტის აქტები

2013-2014  წლებში განხორციელებული აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აქტები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-084.docx

მოთხოვნა

opd1114-084სოც.მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის განათლების პროგრამების განხორციელების აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ა.მიზანდარის #1 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084სბავშვო ბაგა-ბაღის მართვის სააგენტოს აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ანჯაფარიძის #28 აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის სპორტული პროგრამების აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ანჯაფარიძის სახელობის #5 ზაჰესის ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ჩიმაკიძის სახელობის #3 ხელოვნრების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ფოცხვერაშვილის #7 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084შანიძის #20 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-085მოქალაქეთა გადამზადებისკურსების ქვეპროგრამის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ბიზნესის განვითარების ხელშწყობის ქვეპროგრამის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084საგანგებო და გადაუდებელი სააგენტოს აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084გონაშვილის #29 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ელექტრონული ტენდერების აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ხელოვნების სკოლის აფხაზეთი 2 -ს აუდიტი.pdf

პასუხი

opd1114-084ხელოვნების სკოლის აფხაზეთი 1-ს აუდიტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.11.2014 თბილისის მერიის აუდიტის აქტები თბილისის მერია

   opd1114-084სოც.მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის განათლების პროგრამების განხორციელების აუდიტი.pdf
   opd1114-084იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ა.მიზანდარის #1 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084რევაზ ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084სბავშვო ბაგა-ბაღის მართვის სააგენტოს აუდიტი.pdf
   opd1114-084ანჯაფარიძის #28 აუდიტი.pdf
   opd1114-084სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის სპორტული პროგრამების აუდიტი.pdf
   opd1114-084სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ანჯაფარიძის სახელობის #5 ზაჰესის ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ფალიაშვილის სახელობის #2 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ჩიმაკიძის სახელობის #3 ხელოვნრების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ფოცხვერაშვილის #7 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084შანიძის #20 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის აუდიტი.pdf
   opd1114-084თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-085მოქალაქეთა გადამზადებისკურსების ქვეპროგრამის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ბიზნესის განვითარების ხელშწყობის ქვეპროგრამის აუდიტი.pdf
   opd1114-084საგანგებო და გადაუდებელი სააგენტოს აუდიტი.pdf
   opd1114-084გონაშვილის #29 ხელოვნების სკოლის აუდიტი.pdf
   opd1114-084ელექტრონული ტენდერების აუდიტი.pdf
   opd1114-084ხელოვნების სკოლის აფხაზეთი 2 -ს აუდიტი.pdf
   opd1114-084ხელოვნების სკოლის აფხაზეთი 1-ს აუდიტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია