სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ელექტრონული მიმოწერა

2014 წელს თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან  დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

06.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-045.docx

მოთხოვნა

opd1114-045 ელექტრონული მიმოწერა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.11.2014 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ელექტრონული მიმოწერა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   opd1114-045 ელექტრონული მიმოწერა.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია