რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები

მინისტრის მრჩევლებისა და მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0914-016pdf.pdf

მოთხოვნა

pd0914-016ბრძანებები.pdf

პასუხი

OPDCPT14-009საჩივარი.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.11.2014 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

   pd0914-016ბრძანებები.pdf

პასუხი საჩივარზე, ნაწილობრივი ინფორმაცია
13.10.2014 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

   OPDCPT14-009საჩივარი.pdf