გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები

მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები.

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0914-011 გარემო werili.pdf

მოთხოვნა

iA PAPIASHVILI brdzaneba.pdf

პასუხი

ana kutatladze brdzaneba.pdf

პასუხი

nikagosiani.pdf

პასუხი

MARIAM MATIASHVILI BRDZANEBA.pdf

პასუხი

MEZVRISHVILI brdzaneba.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.09.2014 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   iA PAPIASHVILI brdzaneba.pdf
   ana kutatladze brdzaneba.pdf
   nikagosiani.pdf
   MARIAM MATIASHVILI BRDZANEBA.pdf
   MEZVRISHVILI brdzaneba.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია