კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების CV-ები

მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების სახელები და გვარები, ასევე ინფორმაცია მათი სამუშაო გამოცდილების შესახებ (CV), 2014 წლის სექტემბრის მდგომარეობით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0914-003.pdf

მოთხოვნა

opd0914-003გეგეჭკორის CV.pdf

პასუხი

opd0914-003დუმბაძის CV.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.09.2014 კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების CV-ები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

   opd0914-003გეგეჭკორის CV.pdf
   opd0914-003დუმბაძის CV.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია