ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები

მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0914-004.pdf

მოთხოვნა

opd0914-004ბრძანება.გიორგაძე.pdf

პასუხი

opd0914-004ბრძანება.ბერაია.pdf

პასუხი

opd0914-004ბრძანება.ფიფია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
29.09.2014 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

   opd0914-004ბრძანება.გიორგაძე.pdf
   opd0914-004ბრძანება.ბერაია.pdf
   opd0914-004ბრძანება.ფიფია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია