საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები

მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების სახელები და გვარები, ასევე ინფორმაცია მათი სამუშაო გამოცდილების შესახებ (CV), 2014 წლის სექტემბრის მდგომარეობით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.09.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0914-012 ენერგეტიკა pdf.pdf

მოთხოვნა

OPD0914-012 brdzaneba 1.pdf

პასუხი

OPD0914-012 brdzaneba2.pdf

პასუხი

OPD0914-012 brdzaneba3.pdf

პასუხი

OPD0914-012 brdzaneba4.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.09.2014 საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და მისი მოადგილეების მრჩევლების დანიშვნაზე ბრძანებები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   OPD0914-012 brdzaneba 1.pdf
   OPD0914-012 brdzaneba2.pdf
   OPD0914-012 brdzaneba3.pdf
   OPD0914-012 brdzaneba4.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია