საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.02.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

106.15.pdf

მოთხოვნა

156.15.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.02.2015 საჯარო ინფორმაციის გაცემა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

   156.15.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია