დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის არაოფიციალური სტატისტიკა

საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართული დიასპორის შესახებ არაოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნების მიხედვით.


 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.04.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-216.pdf

მოთხოვნა

opd0315-216araoficialuri-statistika.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა