საქართველოში რეგისტრირებული შშმ პირთა რაოდენობა შრომის, ჯამნრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიხედვით

დღეის მდგომარეობით საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირების რაოდენობა რეგიონებისა და შესაძლებლობის შეზღუდვის სახეების მიხედვით;

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

30.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-215 2 გვერდი.pdf

მოთხოვნა

L-შშმპ-new.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა