საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა რაოდენობა

საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.04.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0415-012.pdf

მოთხოვნა

შშმ პირები.xlsx

პასუხი

Geostat.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.05.2015 საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა რაოდენობა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“

   შშმ პირები.xlsx
   Geostat.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია