საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული (შშმ) პირების რაოდენობა

საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული (შშმ) პირების რაოდენობა დაწესებულებების და სამუშაო პოზიციების მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.04.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0415-012.pdf

მოთხოვნა

Geostat.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.05.2015 საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული (შშმ) პირების რაოდენობა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“

   Geostat.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია