სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ღონისძიებები (პირველი კვარტალი)

კატეგორია - ღონისძიებები
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 
მოთხოვნა - 2012 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე  წერილის მიღების მომენტამდე დაფინანსებული ღონისძიებების (სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო, სარეკლამო და სხვ.)  ჩამონათვალი გახარჯული თანხების ოდენობის მითითებით;
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 29/03/2013
 
მიღების თარიღი - 12/04/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

8_goniszieba0313017.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა