იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - საჯარო რეესტრი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - იუსტიციის სამინისტრო

მოთხოვნა - 2011 წლის მაისის, ივნისისა და ივლისის საჯარო რეესტრის ასლი.

მიღებული ინფორმაცია - უარი

გაგზავნის თარიღი - 12/09/2011

მიღების თარიღი - 30/09/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო რეესტრი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.09.2011

სტატუსი
დანართები

reestri_justicia0001.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად