გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ღონისძიებები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ღონისძიებები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული ღონისძიებების (სარეკლამო, კულტურული, საგანამანათლებლო, სამეცნიერო, სოციალური და სხვა) ჩამონათვალი და თითოეულ ღონისძიებაზე გახარჯული თანხის ოდენობა;

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, არ არის მითითებული ღონისძიებების ჩამონათვალი.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 27/09/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

_goriuni_gonisdziebebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.09.2011 Gori Teaching University გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

ნაწილობრივი ინფორმაცია