საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.04.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

179.15.pdf

მოთხოვნა

179.15.pdf

პასუხი

179.15 (1).pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.04.2015 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   179.15.pdf
   179.15 (1).pdf

უარი