დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ დასაქმებული და განთავისუფლებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილების შესახებ

2013-2014 წლებში დასაქმებული და განთავისუფლებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-041.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-041+ CV.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2015 დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ დასაქმებული და განთავისუფლებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილების შესახებ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

   OPD0315-041+ CV.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია