სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ავტომობილების შესახებ

2014 წელს შესყიდული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის და შესყიდვის ფასის  მითითებით);

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-035.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-035 shesyiduli+avtomanqanebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ავტომობილების შესახებ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   OPD0315-035 shesyiduli+avtomanqanebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია