სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დღეის მდგომარეობით შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა (ცალ-ცალკე) რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა);

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები გენდერული მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-035.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-035 +genderi+tanamshromlebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   OPD0315-035 +genderi+tanamshromlebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია