სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები და სახელფასო დანამატები

1) 2014 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;

2) 2014 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით;
3) 2014 წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;
4) 2014 წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-071.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-071danamati.pdf

პასუხი

OPD0315-071premia.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2015 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები და სახელფასო დანამატები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   OPD0315-071danamati.pdf
   OPD0315-071premia.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია