სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამდებობის პირების პრემიები და დანამატები

2014 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;

2014 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-044.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-044+ premia+danamatebi+ tanamdebobis pirebi.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამდებობის პირების პრემიები და დანამატები სურსათის ეროვნული სააგენტო

   OPD0315-044+ premia+danamatebi+ tanamdebobis pirebi.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია