სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების პრემიები და დანამატები

2014  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;

2014  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-044.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-044+ 2+premia+ danamatebi+tanamshromlebi.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.05.2015 სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების პრემიები და დანამატები სურსათის ეროვნული სააგენტო

   OPD0315-044+ 2+premia+ danamatebi+tanamshromlebi.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია