სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის დაგეგმილი და შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი

2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი და შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი თითოეულზე გამოყოფილი და ათვისებული თანხის მითითებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-071.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-071programebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2015 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის დაგეგმილი და შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   OPD0315-071programebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია