სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა ჩამონათვალი; ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

1)   დღეის მდგომარეობით შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა (ცალ-ცალკე) რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა);

2)   დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელ პოზიციებზე (განყოფილების უფროსი და ზემოთ) დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები გენდერული მონაცემები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-071.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-071genderi+tanamshromlebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2015 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა ჩამონათვალი; ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   OPD0315-071genderi+tanamshromlebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია