სახალხო დამცველის აპარატის თანამდებობის პირების დანამატები

2014 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-079.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-079 დანამატი+თანამდებობის პირი.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სახალხო დამცველის აპარატის თანამდებობის პირების დანამატები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

   OPD0315-079 დანამატი+თანამდებობის პირი.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია