სახალხო დამცველის აპარატის „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

2014 წელს  თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული  ხარჯები;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-079.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-079 როუმინგი.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 სახალხო დამცველის აპარატის „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

   OPD0315-079 როუმინგი.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია